REJESTRACJA

VII MIĘDZYNARODOWY
KONGRES

PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Łódź, 26-27 maj 2023

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy na kolejny, już 7 Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej, który odbędzie się w Łodzi w dniach 26-27 maja 2023 roku. Okres pandemii zmienił bardzo wiele, a czas związany z   wymaga przewartościowania jeszcze większej liczby spraw. Niezmiennie jednak wyzwania psychiatrii sądowej pozostają cały czas aktualne. 

Wracamy do formuły stacjonarnej Kongresu. Bezpośrednie debaty, dyskusje i stałe wymiany opinii na salach konferencyjnych i kuluarach to jedne z ważniejszych elementów spotkań sędziów, prokuratorów, adwokatów, psychiatrów, psychologów i seksuologów. Zaproszeni wybitni wykładowcy i praktycy przybliżą tematy związane ze środkami zabezpieczającymi, poczytalnością, przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, farmakoterapii i innym oddziaływaniom terapeutycznym. Jak zawsze będą to aspekty z perspektywy pogranicza prawa i psychiatrii, gdzie podejmowanie decyzji jest zawsze indywidualne.

W trakcie Kongresu zostaną po raz kolejny wręczone Nagrody Aureliusza w dziedzinie postać, publikacja, prawa pacjenta.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy

Prof. Piotr Gałecki

Dr Krzysztof Eichstaedt 

 

PROGRAM
SZCZEGÓŁOWY

    1 DZIEŃ KONFERENCJI - 26 maj 2023

11:00-11:10

  ROZPOCZĘCIE KONGRESU I WRĘCZENIE NAGRÓD AURELIUSZY 

   

SESJA 1: Wszyscy używamy słów. 
przewodniczący: prof. Piotr Gałecki

11:10-11:55

  Po co mówimy: dialog czy walka? 
prof. Bogdan de Barbaro

11:55-12:40

 

Wpływ pandemii i izolacji na zdrowie psychiczne. 
prof. Agata Szulc

12.40-12.55

 

PRZERWA  SESJA 2: Kiedy nie wiemy co myśleć. 
przewodniczący: prof. Dariusz Świecki

12:55-13:40

 

II Raport Komisji ds. pedofilii. 
prof. Błażej Kmieciak, Justyna Kotowska

13:40-14:25

 

Kiedy media wydają wyrok.
prof. Ewa Gruza

14:25-15:25

 

PRZERWA NA LUNCH

 

 

SESJA 3: Stosowanie środków leczniczych wobec nieletnich oraz detencja orzekana wobec dorosłych, czyli nie kończąca się historia.
przewodniczący: dr K. Eichstaedt, prof. P. Gałecki

15:25-16:10

 

Stosowanie wobec nieletniego środka leczniczego w postaci umieszczenia w zakładzie leczniczym, czyli nieletni w obliczu choroby psychicznej, uzależnienia lub innego zakłócenia czynności psychicznych.  
dr Aleksandra Lewandowska

16:10-16:55

 

Kiedy psychiatra i sędzia nie może zwolnić z detencji, choć chcą?
dr Maciej Kuśmierek

16:55-17:10

  PRZERWA

 

  SESJA 4: Gdy psychiatra pisze opinię i wypełnia dokumentację.
przewodniczący: prof. J. Kocur, przedstawiciel RPP

17:10-17:55

 

Poczytalny, czy niepoczytalny sprawca czynu zabronionego – analiza przypadków.
dr Krzysztof Eichstaedt

17:55-18:40

 

Umieszczenie w DPS na wniosek kierownika szpitala psychiatrycznego.
dr Ewa Michniewicz-Broda

18:40-19:00

 

Zakończenie 1 dnia konferencji

21:00

  Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

   

 


2 DZIEŃ KONFERENCJI - 27 maja 2023
 

SESJA 5: Realia detencji w Polsce.
przewodniczący: prof. A. Szulc, przedstawiciel RPO

10:00–10:15

  Potrzeby i jakość życia pacjentów przebywających na detencji a możliwości terapeutyczne.
dr Inga Markiewicz

10:15-11:00

 

The Good Lives Model: pros and cons in relation to other models
Prof. Erik Bulten

11:00-11:45

  Longterm Forensic Psychiatric Care in the Netherlands.  
Prof. Peter Braun

11:45–12:00

  PRZERWA NA KAWĘ             

12:00 - 12:15  

Pacjent z zaburzeniami preferencji seksualnych na detencji.
dr Sławomir Jakima

12:15-12:30

 

Nowoczesna farmakoterapia dla pacjentów na detencji. 
prof. Piotr Gałecki

12:30-12:45

  Pacjent na detencji z perspektywy dyrektora szpitala psychiatrycznego.
prof. Anna Mosiołek  SESJA 6: To wydarzyło się naprawdę – analiza medyczna i prawna. 
przewodniczący: dr K. Eichstaedt, prof. P. Gałecki

12:45-13:15

 

Co się zdarzyło na wyspie Jersey?
Dionisios Sturis

13:15-13:45

  Psychopatia – sukces ewolucyjny czy porażka?
Prof. Daniel Boduszek

13:45-14:45

  PRZERWA NA LUNCH

   

SESJA 7: Sesja doniesień ustnych.
przewodniczący: dr K. Eichstaedt, prof. P. Gałecki

14:45-14:55  

Profilowe samobójstwo.
Zuzanna Peła

14:55-15:05  

Parafilie – dylemat psychiatry i seksuologa.
Robert Bartkiewicz

15:05-15:15  

Samobójstwa i próby samobójcze dzieci, nastolatków i młodych dorosłych w latach 1999- 2022.
Zuzanna Peła

15:15-15:25  

Samobójstwa i próby samobójcze wśród osób po 65 roku życia w latach 1999-2022.
Zuzanna Peła

15:25-15:35  

Otyłość jako problem pacjentów leczonych neuroleptykami.
Justyna Sobolewska-Nowak

15:35-15:45  

Testament w świetle psychiatrii.
Zuzanna Peła

15:45

 

ZAKOŃCZENIE KONGRESU 
dr Krzysztof Eichstaedt, prof. Piotr Gałecki

Sponsorzy
Patroni Medialni

KOMITET
NAUKOWY

prof. Piotr Gałecki
dr Krzysztof Eichstaedt
prof. Andrzej Czernikiewicz
prof. Elżbieta Czykwin
prof. Bogdan de Barbaro
prof. Peter Braun
prof. Erik Bulten
prof. Ewa Gruza
dr Sławomir Jakima
prof. Błażej Kmieciak
prof. Józef Kocur
Justyna Kotowska
dr Maciej Kuśmierek
dr Aleksandra Lewandowska 
dr Inga Markiewicz
dr Ewa Michniewicz-Broda
prof. Anna Mosiołek
Dionisios Sturis
prof. Agata Szulc
prof. Dariusz Świecki

 

PATRONAT
HONOROWY

 

PREZES
SĄDU APELACYJNEGO
W ŁODZI

PRACE
ORYGINALNE

REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych 
na VII Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej  
26-27 maj 2023 roku w Łodzi

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – poprzez przesłanie pracy na adres e-mail: biuro@grupaconway.pl 
 2. Termin zgłaszania prac – 20 kwietnia 2023 rok.
 3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
 4. Prace będą prezentowane w formie posterów o wymiarach 100 cm (wysokość) x 70 cm (szerokość). Organizator zapewni odpowiednią ilość plansz do przyklejenia posterów.
 5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 1 maja 2023 roku. 
 6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora do udziału w Kongresie.
 7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów. 
 8. Abstrakt zgłoszonej pracy musi zawierać:
 • Tytuł
 • Wprowadzenie
 • Cel
 • Materiały i metody
 • Wyniki
 • Wnioski

Po zakwalifikowaniu prac, lista autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Kongresu wraz ze szczegółowym regulaminem prezentacji prac. Powiadomienie o zakwalifikowaniu pracy zostanie wysłane na podany przy zgłoszeniu adres e-mail.

Nagroda
Aureliusze

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno-religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi.

Już w starożytności uważano, że osoby z zaburzeniami natury psychicznej były pod wpływem boskich błogosławieństw i dlatego nie podlegały ludzkiemu osądowi. Prawdopodobnie drogą tej tradycji niepoczytalność jako usprawiedliwienie trafiła do systemu prawa rzymskiego, gdzie choroba umysłowa pozbawiała w zupełności daną jednostkę zdolności do czynności prawnych i uwalniała ją od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Prowadziło to konkretnie do uznania potrzeby, a wręcz konieczności szczególnego, odmiennego traktowania przez prawo osób chorych psychicznie, dopuszczających się z tego powodu łamania obowiązujących reguł, zasad czy norm współżycia społecznego.

Nagroda Aureliusza odwołuje się do zasady wprowadzonej przez cesarzy Marka Aureliusza i Commodusa "satis furore ipso punitur".W jej myśl nieszczęście losu szalonego sprawia, że nie można go winić, gdyż wystarczająco ukarało go już własne szaleństwo. Zatem wyróżnienie to jest przyznawane osobom z różnych dziedzin, które z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie, przeciwdziałając stygmatyzacji oraz ich wykluczeniu społecznemu, a także wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los osób chorych psychicznie oraz ich jakość życia w Polsce.

                 

    

   

       Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

 1. Postać
  Dla osoby / organizacji szczególnie zaangażowanej w zbliżenie do siebie medycyny i prawa.

 2. Publikacja
  Najbardziej znacząca publikacja z zakresu psychiatrii sądowej. Pozycja książkowa lub publikacja w czasopiśmie naukowym o szczególnie dużym znaczeniu dla tematyki psychiatrii sądowej. Także artykuł, materiał prasowy, medialny o dużej wartości edukacyjnej, informacyjnej czy popularno-naukowej.

 3. Prawa pacjenta
  Dla osoby / organizacji działającej na rzecz praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

LAUREACI NAGRODY AURELIUSZE

       2016 rok:

 • prof.  Józef Gierowski w Kategorii Postać 
 • redaktor Wiktor Ferlecki w Kategorii Publikacja  
 • Ogólnopolska kampania społeczna „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” w Kategorii Prawa pacjenta

       2017 rok:

 • prof. Zbigniew Lew-Starowicz w Kategorii Postać
 • mgr Anna Morawska w Kategorii Publikacja

      2018 rok: 

 • prof. Józef Kocur w Kategorii Postać
 • redaktor Justyna Wojteczek w Kategorii Publikacja
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Kategorii Prawa pacjenta

      2019 rok:

 • dr Sławomir Murawiec w Kategorii Postać
 • redaktor Hanna Zielińska w Kategorii Publikacja 
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Kategorii Prawa pacjenta

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium Łódź

ul. płk. Jana Kilińskiego 145,
90-315 Łódź
https://www.hotelambasador.eu/premium/hotel

zdjecie

Informacje o konferencji

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej. 

  Zapraszamy do rejestracji.

  W przypadku rejestracji przez Sądy - prosimy o kontakt bezposrednio:

  Magdalena Sawicka

  m.sawicka@grupaconway.pl

  tel. 607 806 710

CENY

UCZESTNICTWA

 • Udział w konferencji (nie obejmuje noclegów)

  1 107PLN

  900 PLN + 23% VAT

  Rejestracja

 • Psycholodzy, studenci (nie obejmuje noclegów)

  616PLN

  500 PLN + 23% VAT

  Rejestracja