REJESTRACJA

VIII MIĘDZYNARODOWY
KONGRES

PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Łódź, 24-25 maja 2024

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy na kolejny, już 8 Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej, który odbędzie się w Łodzi w dniach 24-25 maja 2024 roku. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia okresu pandemii i wyzwań związanych z wojną. Wyzwania psychiatrii sądowej pozostają jednak cały czas aktualne.

Na stałe pozostajemy już w stacjonarnej formule Kongresu. Dziękujemy za miłe i pozytywne opinie dotyczące poprzednich, a szczególnie ostatniego Kongresu. Właśnie z tego powodu, bezpośrednie debaty, dyskusje i osobiste wymiany opinii na salach konferencyjnych i kuluarach to jedne z ważniejszych elementów spotkań sędziów, prokuratorów, adwokatów, psychiatrów, psychologów i seksuologów. Zaproszeni wybitni wykładowcy i praktycy przybliżą tematy związane ze środkami zabezpieczającymi, poczytalnością, przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, farmakoterapii i innym oddziaływaniom terapeutycznym. Jak zawsze będą to aspekty z perspektywy pogranicza prawa i psychiatrii, gdzie podejmowanie decyzji jest zawsze indywidualne.

W trakcie Kongresu zostaną po raz kolejny wręczone Nagrody Aureliusza w dziedzinie postać, publikacja, prawa pacjenta.

 

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy

Prof. Piotr Gałecki

Dr Krzysztof Eichstaedt 

 
 
 
Goście Specjalni Kongresu:
 
Wojciech Konieczny - Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia
 

Maria Ejchart - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

PROGRAM 2024
SZCZEGÓŁOWY

    1 DZIEŃ KONFERENCJI - 24 maj 2024

11:00-11:10

  ROZPOCZĘCIE KONGRESU
Wojciech Konieczny, dr Krzysztof Eichstaedt,  prof. Piotr Gałecki

11:10-11:45

  Podmiotowość niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego, a udział biegłych w postępowaniu karnym.
prof. Dariusz Świecki

11:45-12:05

 

WRĘCZENIE NAGRÓD AURELIUSZA

12:05-12:20

 

PRZERWA  SESJA 1:
Trójgłos


12:20-13:20

 

Opinia sądowo-psychiatryczna z perspektywy sędziego, adwokata i psychiatry.
 SSA dr Krzysztof Eichstaedt, mec. Bartosz Tiutiunik, prof. Piotr Gałecki

13:20-13:30

 

Dyskusja

13:30-14:05

 

Sądowa praktyka stosowania środków zabezpieczających na przestrzeni ostatnich lat.
dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. UJ, Katedra Prawa Karnego UJ; dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego, Katedra Prawa Karnego UJ

14:05-15:00

 

PRZERWA NA LUNCH

 

 

SESJA 2:
Kryzys psychiczny dzieci

15:00-15:35

 

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – współpraca wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia. Przesłanki skierowania i realizacja pobytu.
dr Aleksandra Lewandowska

15:35-16:35

 

Debata dotycząca zagrożeń zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – współpraca wymiaru Sprawiedliwości i ochrony zdrowia. 
Maria Ejchart, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, dr Aleksandra Lewandowska, prof. Piotr Gałecki, Adam Chmura, Katarzyna Skrętowska-Szyszko, Ewelina Rzeplińska-Rogalska, SSA dr Krzysztof Eichstaedt

16:35-16:45

 

Dyskusja

16:45-17:00

  PRZERWA

 

  SESJA 3:
Była sobie detencja

17:00-17:35

 

Kryteria udzielania przepustek w trakcie pobytu na podstawowym stopniu zabezpieczenia.
dr Marta Broniarczyk-Czarniak

17:35-18:10

 

Długodziałające leki przeciwpsychotyczne jako strategia terapeutyczna u osób przebywajacych na detencji.
prof. Piotr Gałecki,

18:10-18:45

 

Trudności podczas leczenia pacjentów na detencji. Kiedy środek zabezpieczający nie zapobiega ponowieniu czynu zabronionego.
dr Maciej Kuśmierek

21:00

  Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

   

 


2 DZIEŃ KONFERENCJI - 25 maja 2024
 

SESJA 4:
Kiedy interpretacja bywa różna

9:00–9:35

  Nowelizacja Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego – brzmienie art. 23 i art. 24 Ustawy wobec braku definicji choroby psychicznej.
prof. Piotr Gałecki

9:35-10:10

 

Ocena poczytalności u osób uzależnionych i z podwójną diagnozą.
prof. Grzegorz Opielak

10:10-10:45

  Czy powinien powstać w Polsce rejestr prób samobójczych.
dr Daria Biechowska

10:45–11:00

  PRZERWA NA KAWĘ               SESJA 5
Ważne perspektywy

11:00-11:35

 

Teoretyczne aspekty badań sądowo – psychiatrycznych.
prof. Radosław Olszewski

11:35-12:10

  Środek zabezpieczający z perspektywy dyrektora szpitala.
prof. Anna Mosiołek

12:10-12:45


  "Ile kosztuje” cierpienie dziecka wykorzystanego seksualnie - najnowsze wyniki badań Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.
prof. Błażej Kmieciak, Justyna Kotowska Wiceprzewodnicząca PKDP

12:45-13:00

  PRZERWA NA KAWĘ

   

SESJA 6:
Gdy Policja stosuje przymus wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

13:00-13:35

 

Ocena ryzyka ponowienia czynu zabronionego – aspekt psychometryczny i medyczny.
dr n. med. Katarzyna Bliźniewska-Kowalska

13:35-14:35

 

Debata dotycząca stosowania środków przymusu przez Policję wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
prof. Piotr Gałecki, SSA dr Krzysztof Eichstaedt, inspektor Krzysztof Łaszkiewicz, Damian Marciniak (BRPP), Bartłomiej Chmielowiec, dr Marta Broniarczyk-Czarniak

14:35-15:00

 

Dyskusja

15:00

 

ZAKOŃCZENIE KONGRESU 
SSA dr Krzysztof Eichstaedt, prof. Piotr Gałecki

15:15

 

LUNCH

Partnerzy Kongresu

KOMITET
NAUKOWY

prof. Piotr Gałecki
dr Krzysztof Eichstaedt
• dr Agnieszka Barczak-Oplustil
• dr Daria Biechowska
• dr Marta Broniarczyk-Czarniak
• dr n. med. Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
• Adam Chmura
• Bartłomiej Chmielowiec
• Maria Ejchart
• Wojciech Konieczny
• dr Maciej Kuśmierek
• inspektor Krzysztof Łaszkiewicz
• dr Aleksandra Lewandowska
• Damian Marciniak
• dr Małgorzata Pyrcak-Górowska
• prof. Anna Mosiołek
• prof. Grzegorz Opielak
• prof. Radosław Olszewski
• Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
• Ewelina Rzeplińska-Rogalska
• Katarzyna Skrętowska-Szyszko
• mec. Bartosz Tiutiunik
• prof. Dariusz Świecki

Organizator Merytoryczny

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

PATRONAT
HONOROWY

 

PREZES
SĄDU APELACYJNEGO
W ŁODZI

Nagroda
Aureliusze

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno-religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi.

Już w starożytności uważano, że osoby z zaburzeniami natury psychicznej były pod wpływem boskich błogosławieństw i dlatego nie podlegały ludzkiemu osądowi. Prawdopodobnie drogą tej tradycji niepoczytalność jako usprawiedliwienie trafiła do systemu prawa rzymskiego, gdzie choroba umysłowa pozbawiała w zupełności daną jednostkę zdolności do czynności prawnych i uwalniała ją od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Prowadziło to konkretnie do uznania potrzeby, a wręcz konieczności szczególnego, odmiennego traktowania przez prawo osób chorych psychicznie, dopuszczających się z tego powodu łamania obowiązujących reguł, zasad czy norm współżycia społecznego.

Nagroda Aureliusza odwołuje się do zasady wprowadzonej przez cesarzy Marka Aureliusza i Commodusa "satis furore ipso punitur".W jej myśl nieszczęście losu szalonego sprawia, że nie można go winić, gdyż wystarczająco ukarało go już własne szaleństwo. Zatem wyróżnienie to jest przyznawane osobom z różnych dziedzin, które z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie, przeciwdziałając stygmatyzacji oraz ich wykluczeniu społecznemu, a także wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los osób chorych psychicznie oraz ich jakość życia w Polsce.

                 

    

   

       Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

 1. Postać
  Dla osoby / organizacji szczególnie zaangażowanej w zbliżenie do siebie medycyny i prawa.

 2. Publikacja
  Najbardziej znacząca publikacja z zakresu psychiatrii sądowej. Pozycja książkowa lub publikacja w czasopiśmie naukowym o szczególnie dużym znaczeniu dla tematyki psychiatrii sądowej. Także artykuł, materiał prasowy, medialny o dużej wartości edukacyjnej, informacyjnej czy popularno-naukowej.

 3. Prawa pacjenta
  Dla osoby / organizacji działającej na rzecz praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

LAUREACI NAGRODY AURELIUSZE

       2016 rok:

 • prof.  Józef Gierowski w Kategorii Postać 
 • redaktor Wiktor Ferlecki w Kategorii Publikacja  
 • Ogólnopolska kampania społeczna „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” w Kategorii Prawa pacjenta

       2017 rok:

 • prof. Zbigniew Lew-Starowicz w Kategorii Postać
 • mgr Anna Morawska w Kategorii Publikacja

      2018 rok: 

 • prof. Józef Kocur w Kategorii Postać
 • redaktor Justyna Wojteczek w Kategorii Publikacja
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Kategorii Prawa pacjenta

      2019 rok:

 • dr Sławomir Murawiec w Kategorii Postać
 • redaktor Hanna Zielińska w Kategorii Publikacja 
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Kategorii Prawa pacjenta

       2023 rok:

 • prof. Dariusz Świecki w Kategorii Postać
 • Judyta Watoła w Kategorii Publikacja 
 • Stowarzyszenie Przyjaciele Świata w Kategorii Prawa pacjenta

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium Łódź

ul. płk. Jana Kilińskiego 145,
90-315 Łódź
https://www.hotelambasador.eu/premium/hotel

zdjecie

Informacje o konferencji

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej. 

  Zapraszamy do rejestracji.

  W przypadku rejestracji przez Sądy i Prokuratury - prosimy o kontakt bezposrednio:

  Magdalena Sawicka

  m.sawicka@grupaconway.pl

  tel. 607 806 710

CENY

UCZESTNICTWA

 • Udział w konferencji - lekarze (nie obejmuje noclegów)

  1 230PLN

  1000 PLN + 23% VAT

  Rejestracja

 • Udział w konferencji - prawnicy (nie obejmuje noclegów)

  1 230PLN

  1000 PLN + 23% VAT

  Rejestracja